Unilib

Новые поступления: Sep - Dec 2022

636.2
Б19
Баканов, В. Н.
Летнее кормление молочных коров : В. Н. Баканов, Б. Р. Освищер. - М. : Колос. - 1982. - 175 с.
English. - 2022. - № 3/4
338.484:502.171
Ч-50
81-22
Черчик, Л. М.
Інклюзивний розвиток рекреаційного природокористування : монографія. - Одеса. - 2022. - 156 с.
005.932
Б91
84-22
Буркинський, Б. В.
Інституціональні механізми регулювання розвитку логістики товарних ринків : монографія. - Одеса. - 2022. - 274 с.
811.161.2'25-112(075.8)
Ш75
639-21
Шмігер, T.
Історія українського перекладознавства : навч. посіб. - Львів. - 2021. - 180 с.
001.32:[001.814:929](477)
Л99
1658-18
Ляшко, С. М.
Автобіографічні джерела постійної комісії для складання біографічного словника діячів України (1918-1933) Всеукраїнської академії наук : до 100-річчя НАН України. - Київ : НБУВ. - 2018. - 531 с.
657.6
Б19
Баканов, М. И.
Анализ хозяйственной деятельности торговых предприятий и организаций : учеб. для вузов. - М. : Госторгиздат . - 1948. - 384 с.
65.9(2)421я73
Б19
1406-90
Баканов, М. И.
Анализ хозяйственной деятельности в торговле : [учеб. для торг. вузов]. - М. : Экономика. - 1990. - 351 с.
Бібліотечна планета. - 2022. - № 3
Бібліотечний Меркурій. - 2022. - № 1
Бібліотечний вісник. - 2022. - № 1
Бібліотечний форум. - 2022. - № 4
323.1(477)(08)
А26
2697-09
Агромаков, П. М.
Відроджуймо українство вимогами до влади : [роздуми, док., комент, ст.]. - Одесса : Астропринт. - 2009. - 198 с.
Вісник Книжкової палати. - 2022. - № 4
Вісник Книжкової палати. - 2022. - № 5
Вісник Книжкової палати. - 2022. - № 6
Вісті Кодимщини. - 2022. - 1-8 жовтня (№ 33)
Вісті Кодимщини. - 2022. - 10-17 вересня (№ 30)
Вісті Кодимщини. - 2022. - 13-20 серпня (№ 26)
Вісті Кодимщини. - 2022. - 15-22 жовтня (№ 35)
Показано 20 (421)