Unilib

Нові надходження: Mar - Jun 2022

327.215
А76
Апартеид.Правда о расизме в Южной Африке : [Сборник]. - М : Прогресс. - 1975. - 248 с.
327.215
А76
Апартеид. Его последствия для образования, науки, культуры и информации. - М : Междунар. отношения. - 1969. - 254 с.
005.932
О-64
589-21
Організаційно-економічні механізми формування ефективної логістики товарних ринків : монографія:. - Одеса. - 2021. - 264 с.
91.9:63
А76
2613-99
Олена Михайлівна Апанович : бібліогр. покажч.(до 80-річчя від дня народж. і 55-річчя наук. діяльн.). - Київ : Вид-во ім. О. Теліги . - 1999. - 79 с.
321.5
.8
І-73
1935-18
Інтелігенція і влада : зб. наук. пр. - Вип. 38, 2018. - 2018. - 273 с.
Вечерняя Одесса. - 2022. - 9 июня/9 июня (№ 44/45)
Публика. - 2022. - № 23
Знамя труда. - 2021. - 1 жовтня (№ 41)
Знамя труда. - 2021. - 8 жовтня (№ 42)
Знамя труда. - 2021. - 15 жовтня (№ 43)
Знамя труда. - 2021. - 3 вересня (№ 37)
Знамя труда. - 2021. - 10 вересня (№ 38)
Знамя труда. - 2021. - 17 вересня (№ 39)
Знамя труда. - 2021. - 24 вересня (№ 40)
На пенсии. - 2022. - 10-17 червня (№ 20)
Одеські вісті. - 2022. - 9 червня (№ 29)
Україна молода. - 2022. - 9 червня (№ 13)
Одесская жизнь. - 2022. - 8-15 червня (№ 20)
Пенсионная телепрограмма. - 2022. - 8-15 червня (№ 20)
Чорноморські новини. - 2022. - 9 червня/9 червня (№ 43/44)
Показано 20 (1452)