Unilib

Нові надходження: Jul - Oct 2022

87.715
М94
315-89
Мы и наша семья : кн. для мол. супругов : сборник. - М : Мол. гвардия. - 1989. - 416 с.
24(548.7)
В64
33-22
Возрождение буддизма на Шри-Ланке. Анагарика Дхармапала. Гунапала Пийасена Малаласекера : сб. ст. - Одесса : Астропринт. - 2022. - 200 с.
338.012.8(477)
С28
835-20
Секторальна інтеграція України до ЄС: передумови, перспективи, виклики. - Київ. - 2020. - 99 с.
94:327(477:438)
С71
603-21
Спадщина Пілсудського та Петлюри. Минуле, сьогодення та майбутнє партнерства Польщі та України : монографія. - Київ : Ніка-Центр : Люблін : УМКС. - 2021. - 424 с.
351.851:378.07(477)
В55
27-22
Вища освіта в Укураїні. Нормативно-правове регулювання. Збірник нормативно-правових актів для управління закладом вищої (фахової передвищої) освіти : зб. нормат.- прав. актів для упр. закл. вищ.(фах.передвищ. ) освіти. - Редакція 1-2022. - 2022. - 252 с.
821.161.1(477.74)(082)
В65
34-22
Война в стихах и прозе одесских авторов. - Одесса : М. А. Бондаренко. - 2022. - 212 с.
94(54)"04
14""653"(082)
І-90
458-21
Історія Середньовічного Сходу : худож.-іст. хрестоматія : [в 2 ч.]. - Арабо-мусульманський світ. - Ч. 2. - 2021. - 330 с.
94(510+520)"04
14""653"(082)
І-90
817-20
Історія Середньовічного Сходу : худож.-іст. хрестоматія : [в 2 ч.]. - Китай та Японія. - Ч. 1. - 2020. - 377 с.
Вісті Кодимщини.Окнянський вісник.Народна трибуна (Спільний випуск). - 2022. - № 17
Вісті Кодимщини.Окнянський вісник.Народна трибуна (Спільний випуск). - 2022. - № 18
Вісті Кодимщини.Окнянський вісник.Народна трибуна (Спільний випуск). - 2022. - № 19
Agroexpert. - 2022. - № 2
Agroexpert. - 2022. - № 6
Agroexpert. - 2022. - № 3/5
На пенсии. - 2022. - 8-15 липня (№ 24)
Одеські вісті. - 2022. - 2 липня (№ 32)
Офтальмологический журнал. - 2022. - № 3
Урядовий кур'єр. - 2022. - 1 липня (№ 143)
Голос України. - 2022. - 30 червня (№ 135)
Одесская жизнь. - 2022. - 29 червня-6 липня (№ 23)
Показано 20 (633)