Unilib

Нові надходження: Sep - Dec 2022

63.3(4УКР-4ОДЕ)
Г 65
1016-02
Гончарук, Г.
Комінтернівське : Історія і сучасність: (1802-2002 рр.) : наук.-попул. нарис. - Одеса : Астропринт. - 2002. - 224 с.
53.549.9(45УКР7-4ОДЕ)
Д18
Данилюк, Л. В.
Дары Куяльника. - Одесса : КП ОГТ. - 2002. - 32 с.
323.1(477)(08)
А26
2697-09
Агромаков, П. М.
Відроджуймо українство вимогами до влади : [роздуми, док., комент, ст.]. - Одесса : Астропринт. - 2009. - 198 с.
323.2:316.472.4:316.774(477)
П52
1554-17
Половинчак, Ю. М.
Сучасне інформаційно-комунікаційне середовище як простір трансформації української національної ідентичності : монографія. - Київ : НБУВ. - 2017. - 369 с.
001.32:[001.814:929](477)
Л99
1658-18
Ляшко, С. М.
Автобіографічні джерела постійної комісії для складання біографічного словника діячів України (1918-1933) Всеукраїнської академії наук : до 100-річчя НАН України. - Київ : НБУВ. - 2018. - 531 с.
821.161.2'06
З-13
1-20
Завалій, Є.
Це всі ми : повість. - Чернівці : Кн. - ХХІ. - 2020. - 95 с.
027.54(477-25)НБУВ
Н35
1171-19
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського у перше десятиліття незалежності України : (1991 - 2002) : [монографія]. - Київ : НБУВ. - 2019. - 450 с.
026 : 2(477-25)НБУВ"17
19"
З-16
1864-18
Заєць, О. В.
Особові та інституційні зібрання у складі історичної бібліотеки Києво-Печерської лаври у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського : монографія. - Київ : НБУВ. - 2018. - 237 с.
027.54(477-25)НБУВ
Н35
1291-19
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського в науково-інформаційному просторі : (2000 - 2018) : [монографія]. - Київ : НБУВ. - 2019. - 341 с.
025.5(477.411)(062.552)
Н34
726-20
Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського : [збірник]. - Вип. 60. - 2020. - 346 с.
025.171(477)(066)
Р85
731-20
Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унік. арх. та бібл. фондів : до 100-річчя НАН України та Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. - Вип. 26. - 2020. - 410 с.
09(477)"15
19"
З-11
308-21
З історії книжкової культури України : дослідж. ретросп. кн., образотвор., муз. вид. та іст. колекцій з фондів Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. - Київ : Академперіодика. - 2021. - 397 с.
821.161.2"06
З-13
46-22
Завалій, Є.
Міста, в які ти поїдеш. - Чернівці : Книги - ХХІ . - 2022. - 184 с.
355.422(477)
М99
35-22
Місяць війни : Хроніка подій : промови та звернення Президента України Володимира Зеленського. - Харків : Фоліо. - 2022. - 383 с.
355.422(477)
Т66
36-22
Третій місяць війни : Хроніка подій : промови та звернення Президента України Володимира Зеленського. - Харків : Фоліо. - 2022. - 377 с.
316.6
Ш49
1654-17
Шер, Б.
Мистецтво мріяти : Як отримати те, чого насправді бажаєш. - Харків : Клуб Сімейн. Дозвілля . - 2017. - 431 с.
На пенсии. - 2022. - 30 серпня-6 вересня (№ 33)
На пенсии. - 2022. - 8-15 вересня (№ 34)
Публика. - 2022. - № 35
Публика. - 2022. - № 36
Показано 20 (421)