Unilib

Нові надходження: Sep - Dec 2022

355.422(477)
М99
35-22
Місяць війни : Хроніка подій : промови та звернення Президента України Володимира Зеленського. - Харків : Фоліо. - 2022. - 383 с.
355.422(477)
Т66
36-22
Третій місяць війни : Хроніка подій : промови та звернення Президента України Володимира Зеленського. - Харків : Фоліо. - 2022. - 377 с.
09(477)"15
19"
З-11
308-21
З історії книжкової культури України : дослідж. ретросп. кн., образотвор., муз. вид. та іст. колекцій з фондів Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. - Київ : Академперіодика. - 2021. - 397 с.
025.171(477)(066)
Р85
731-20
Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унік. арх. та бібл. фондів : до 100-річчя НАН України та Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. - Вип. 26. - 2020. - 410 с.
027.54(477-25)НБУВ
Н35
1171-19
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського у перше десятиліття незалежності України : (1991 - 2002) : [монографія]. - Київ : НБУВ. - 2019. - 450 с.
027.54(477-25)НБУВ
Н35
1291-19
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського в науково-інформаційному просторі : (2000 - 2018) : [монографія]. - Київ : НБУВ. - 2019. - 341 с.
025.5(477.411)(062.552)
Н34
726-20
Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського : [збірник]. - Вип. 60. - 2020. - 346 с.
Публика. - 2022. - № 35
Публика. - 2022. - № 36
На пенсии. - 2022. - 8-15 вересня (№ 34)
Урядовий кур'єр. - 2022. - 25 серпня (№ 184)
Урядовий кур'єр. - 2022. - 26 серпня (№ 185)
Урядовий кур'єр. - 2022. - 27 серпня (№ 186)
Урядовий кур'єр. - 2022. - 30 серпня (№ 187)
Урядовий кур'єр. - 2022. - 31 серпня (№ 188)
На пенсии. - 2022. - 30 серпня-6 вересня (№ 33)
Одесская жизнь. - 2022. - 31 серпня-7 вересня (№ 33)
Пенсионная телепрограмма. - 2022. - 5-12 вересня (№ 33)
Вечерняя Одесса. - 2022. - 1 вересня/1 вересня (№ 68/69)
Чорноморські новини. - 2022. - 2 серпня/2 вересня (№ 67/68)
Показано 20 (421)