Unilib

Нові надходження: Jun - Sep 2020

83.3(4УКР)5
І- 11
2595-02
"І стежечка, де ти ходила " : Т. Г. Шевченко й одвічна жіноча таїна. - Київ : Слов'ян. град. - 2002. - 34 с.
85.338
З-12
" За высокое племя людей..." : Пьесы : Мой ХХ век/ Е. Адушкина. - М. : ВЦХТ. - 2004. - 176 с.
85.338
И 11
" И ты увидишь: мир прекрасен..." : Мир искусства в поэзии. - Москва : ВЦХТ. - 2004. - 192 с.
83.3(4УКР)5
З-11
2646-04
" З його духа печаттю...": шевченкознавчі студії : [зб. ст.]. - Одеса : Астропринт. - 2004. - 152 с.
63.3(2)622.5
З-42
2427-05
"Звезда" вызывает "Центр": Радисты ВОВ : сб. ст. и материалов. - М. : Яуза: Эксмо. - 2005. - 464 с.
32.973.26
И27
1715-06
" Игровой" хакинг. - Москва : Новый изд. дом. - 2006. - 176 с.
91.9:78
С 24
729-07
" Світло землі Подільської...": ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва в публ. ( 1907-2007) : бібліогр. покажч.: Вік. ювілею Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва присвяч. - Вінниця. - 2007. - 88 с.
28.081я43
З-41
3310-07
" Збережемо Україну- козацьку державу" : перший обл. екол. конкурс: збірка. - Одеса : КП ОМД. - 2007. - 162 с.
74.267.2
З-46
1612-08
" Здоровий спосіб життя" : ( матеріали для уоків та виховної роботи). - Київ : Центр екол. освіти та інформ. - 2008. - 28 с.
83.3(4УКР-4ОДЕ)6
І-11
1702-08
" І шлях мій добрий і широкий..." : пам'яті Володимира Шляхового. - Одеса : Чорномор. новини. - 2008. - 160 с.
65.9(4УКР)-183
З-26
310-10
"Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" : Програма економічних реформ на 2010-2014 роки: версія для обговорення 2 черн. 2010р. - Київ. - 2010. - 85 с.
78.39(4УКР)6
І-11
178-13
" І тільки незмінна книга !" : зб. ст.: до 120-річчя дня народж. Ю. О. Меженка : ( 1892-1969). - Київ. - 2013. - 120 с.
91.9:87
З-32
543-13
" Записки Новороссийского общества естествоиспытателей" и " Записки математического отделения Новороссийского общества естествоиспытателей" : сист. указ. ст. - Одесса : б.и. - 2013. - 144 с.
28.081я43
З-41
3257-10
"Збережемо Україну- козацьку державу" : зб. кращих робіт учасників V обл. екол. конкурсу. - Одеса : Вид-во КП ОМД. - 2010. - 310 с.
91.9:83
С25
4431-07
"... Свою меж вас ещё оставив тень". - К. - 2007. - 43 с.
792.1
С 38
" Синяя птица" : сб. ст. - Москва : Пробл. искусства. - 1908. - 97 с.
94 : 341.223.2(477.75)(1-074)
С40
94-18
"Сіра зона". Окупований Крим : Порушення санкцій в 2017. Підсумки моніторингу. - Київ. - 2018. - 110 с.
94 : 341.223.2(477.75)(1-074)
С40
95-18
"Сіра зона". Кримський півострів : чотири роки окупації : [щоріч. доп. "Окуп. Крим в умовах санкцій і блокади в 2014 2017 рр."]. - Київ. - 2018. - 184 с.
94 :341.223.2(477.75)(1-074)
С40
"Сіра зона". Кримський півострів : чотири роки окупації : [щоріч. доп. "Окуп. Крим в умовах санкцій і блокади в 2014 - 2017 рр.]. - Київ. - 2018. - 156 с.
94(477.74-22)
П42
1791-18
"Поверни шляхи, козаче, до рідного краю..." : історія насел. пунктів Новоборисів. сіл. ради Великомихайлів. р-ну Одес. обл. в подіях, док. та спогадах: зб. ст., нарисів, оповід. - Одеса : Екологія. - 2018. - 496 с.
Показано 20 (4945)